Hotline tư vấn

0901825789 - 0236 399 6796

Chi nhánh 1: 102 Dương Đình Nghệ
Chi nhánh 2: 199-201 Dương Đình Nghệ
Chi nhánh 3: 90 Dương Đình Nghệ
Chi nhánh 3×2: 88 Dương Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Chi nhánh 4: 101 Tạ Mỹ Duật
herbal spa
herbal spa

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

- Lưu ý: Giảm giá 10% cho dịch vụ thứ 2, và từ dịch vụ thứ 3 trở đi đều được giảm giá 15%

 

Danh mục