Branch 1: Herbal Spa, 102 Duong Dinh Nghe st, Son Tra, Da Nang
Branch 2: Luxury Herbal SPA, 199-201 Duong Dinh Nghe Street, Son Tra, Da Nang
Branch 3:Herbal Boutique SPA, 90 Duong Dinh Nghe street, Son Tra, Da Nang
Branch 3×2: Herbal Boutique SPA スパ ダナン , No 88 Duong Dinh Nghe st, Son Tra, Da Nang
Branch 4: Herbal Heritage SPA, 101 Ta My Duat street, Son Tra, Da Nang
herbal spa
herbal spa
herbal spa

태국 전통 마사지

태국 스타일 전통 마사지는 몸의 에너지 분포의 균형 유지에 도움이 됩니다. 일반적으로 태국 마사지는 손, 팔꿈치, 무릎등을 이용하여 밀고 당김, 스트레칭 등을 시행하며 경혈에 천천히 부드럽게 압력을 주며 에너지 분포 및 근육 이완, 진통 효과가 있습니다. 또한, 신체 외부와 내부에 효과가 있으며 특히 신경계 및 호흡 계통에도 좋은 영향을 줍니다.

태국 스타일 전통 마사지 코스:

1단계: 긴장을 풀어주는 목욕 (5분)

2단계: 모공의 쌓인 노폐물 및 몸의 독소 배출에 좋은 스팀과 발 스파 (10분)

3단계: 태국 스타일 마사지 코스 (60분)

마지막 단계: 간식 (수프, 미역국), 과일, 영양 음료

 

 

CHI TIẾT GIÁ DICH VỤ

  • Massage 60 phút 500.000 VNĐ
  • Massage 90 phút 700.000 VNĐ
  • Massage 120 phút 900.000 VNĐ

​THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TÔI:

Hotline : 02363 996 796 - (+84) 0901 825 789
Email: herbalspadn@gmail.com
Contact with us via Kakaotalk/Wechat/Line ID:
Kakaotalk : Herbalspa102
Wechat : Herbal-SPA-Danang
Line : herbalspa

범주