Branch 1: Herbal Spa, 102 Duong Dinh Nghe st, Son Tra, Da Nang
Branch 2: Luxury Herbal SPA, 199-201 Duong Dinh Nghe Street, Son Tra, Da Nang
Branch 3:Herbal Boutique SPA, 90 Duong Dinh Nghe street, Son Tra, Da Nang
Branch 3×2: Herbal Boutique SPA スパ ダナン , No 88 Duong Dinh Nghe st, Son Tra, Da Nang
Branch 4: Herbal Heritage SPA, 101 Ta My Duat street, Son Tra, Da Nang
herbal spa
herbal spa
herbal spa

여드름 케어

피부는 여성미를 강조하는데 있어 매우 중요한 요인입니다. 여드름이 많은 얼굴은 자신감도 잃어버리게 합니다. 따라서, Herbal Spa의 여드름 케어 코스는 밝은 피부 효과를 통하여 고객님의 고유한 아름다움을 되찾게 해드립니다.

여드름 케어 코스:

1단계: 올리브오일로 클렌징 후 Dr. Spiller 여드름용 클렌징을 이용한 세안

2단계: 엔자임 입자를 이용한 스팀과 박피를 통해 피부에 영향을 최소화한 각질 제거 효과

3단계: 기계를 이용한 좁쌀 여드름 및 피지 제거와 손으로 여드름 제거

4단계: 살균 및 콜드 커버

5단계: Dr. Spiller 여드름용 마스크팩

6단계: 모공축소를 위한 콜드 스팀과 함께 올리브오일을 이용한 어깨, 목, 근육 긴장 완화 마사지

마지막 단계: 토너 및 로션으로 마무리

마사지 침대에 누워 좋은 소리와 허브 향과 함께 편하게 받아보세요.

 

 

Price: 550.000VND (70-90 mins)

 

 
Hotline : 02363 996 796 - (+84) 0901 825 789
Email: herbalspadn@gmail.com
Contact with us via Kakaotalk/Wechat/Line ID:
Kakaotalk : Herbalspa102
Wechat : Herbal-SPA-Danang
Line : herbalspa

 

범주