Branch 1: Herbal Spa, 102 Duong Dinh Nghe st, Son Tra, Da Nang
Branch 2: Luxury Herbal SPA, 199-201 Duong Dinh Nghe Street, Son Tra, Da Nang
Branch 3:Herbal Boutique SPA, 90 Duong Dinh Nghe street, Son Tra, Da Nang
Branch 3×2: Herbal Boutique SPA スパ ダナン , No 88 Duong Dinh Nghe st, Son Tra, Da Nang
Branch 4: Herbal Heritage SPA, 101 Ta My Duat street, Son Tra, Da Nang
herbal spa
herbal spa
herbal spa

얼굴 피부 집중 케어

Herbal Spa의 얼굴 피부 집중 케어는 피부의 노화 및 여드름 유발을 억제하는 효과가 있으며 직장 환경 및 일상 생활에서의 안 좋은 영향들로부터 피부를 보호하기 위해 여러 단계로 구성되어 있습니다.

얼굴 피부 집중 케어 코스:

1단계: 올리브오일로 클렌징 후 Dr. Spiller 클렌징을 이용한 세안

2단계: 엔자임 입자를 이용한 스팀과 박피를 통해 피부에 영향을 최소화한 각질 제거 효과

3단계: 기계를 이용한 좁쌀 여드름 및 피지 제거와 손으로 여드름 제거

4단계: 소독과 살균이 된 위생적인 콜드 커버

5단계: 얼굴 전체 지압 마사지

6단계: 천연 마스크팩과 함께 올리브오일을 이용한 어깨, 목, 근육 긴장 완화 마사지

7단계: Dr. Spiller 에센스를 이용한 모공 축소

마지막 단계: 콜드 스팀 및 로션, 토너로 마무리

마사지 침대에 누워 좋은 소리와 허브 향과 함께 편하게 받아보세요.

 

Price: 500.000VND (60 mins)

 

 
Hotline : 02363 996 796 - (+84) 0901 825 789
Contact with us via Kakaotalk/Wechat/Line ID:
Kakaotalk : Herbalspa102
Wechat : Herbal-SPA-Danang
Line : herbalspa

 

 

범주